top of page
polski
English
polski
PERSPEKTYWA
English
VIEW


1. W znaczeniu ogólnym – obraz (widok) czegoś dostosowany do potrzeb oglądającego to z określonego punktu widzenia.

Perspektywa ukrywa pewne nieistotne w danym przypadku aspekty lub elementy.

2. W odniesieniu do danych – obraz danych przystosowany do potrzeb określonego użytkownika poprzez ich selekcję i adaptację.
Przykładem perspektywy jest polecenie "select" w języku SQL, które uruchamia procedurę funkcyjną zawartą w systemie zarządzania bazą danych (patrz: system zarządzania bazą danych) i udostępniającą tymczasowe odwzorowanie danych bez tworzenia podzbioru lub nowej tabeli.

3. W języku UML – obraz modelu (patrz: model) dostosowany do potrzeb określonej analizy jakiegoś aspektu tego modelu.
W języku tym wyróżnia się 7 rodzajów perspektyw:
- perspektywa dynamiczna (patrz: perspektywa dynamiczna),
- perspektywa implementacyjna (patrz: perspektywa implementacyjna),
- perspektywa procesowa (patrz: perspektywa procesowa),
- perspektywa projektowa (patrz: perspektywa projektowa),
- perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia),
- perspektywa statyczna (patrz: perspektywa statyczna),
- perspektywa wdrożenia.

bottom of page