top of page
polski
English
polski
PERSPEKTYWA IMPLEMENTACYJNA
English
IMPLEMENTATION VIEW
w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy postaci fizycznej systemu i uwzględniająca komponenty (patrz: komponent) i pliki (patrz: plik) składające się na ten system.

bottom of page