top of page
polski
English
polski
PERSPEKTYWA ROZMIESZCZENIA
English
DEPLOYMENT VIEW
w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa), modelu dostosowana do potrzeb analizy rodzaju sprzętu komputerowego i jego przestrzennego rozmieszczenia.

Często stosowany synonim: perspektywa wdrożenia.

bottom of page