top of page
polski
English
polski
PLIK
English
FILE


1) zbiór powiązanych danych zaopatrzony unikatową nazwą,
2) struktura danych stanowiąca zbiór uporządkowanych rekordów (patrz: rekord).

bottom of page