top of page
polski
English
polski
PLOTER
English
PLOTTER
graficzne urządzenie wyjściowe służące do wykonywania trwałych kopii (patrz: kopia trwała) obrazów i rysunków.

bottom of page