top of page
polski
English
polski
PLOTER ELEKTROSTATYCZNY
English
ELECTROSTATIC PLOTTER
ploter rastrowy (patrz: ploter rastrowy), który najpierw tworzy utajony obraz elektrostatyczny, a potem utrwala go na nośniku papierowym.

bottom of page