top of page
polski
English
polski
PLOTER STOŁOWY
English
FLATBED PLOTTER
ploter (patrz: ploter), w którym powierzchnia obrazowania (patrz: powierzchnia obrazowania) znajduje się na powierzchni stołu.

bottom of page