top of page
polski
English
polski
PLOTER WEKTOROWY
English
VECTOR PLOTTER
ploter (patrz: ploter), który generuje rysunek przez kolejne kreślenie jego linii.

bottom of page