top of page
polski
English
polski
POŁĄCZENIE
English
LINK
w INSPIRE, krzywoliniowy element sieci reprezentujący jednolitą ścieżkę i łączący dwa położenia, które mogą stanowić węzły tej sieci.

bottom of page