top of page
polski
English
polski
POŁOŻENIE
English
POSITION


1. W normach grupy ISO 19100 – typ danych opisujący punkt (patrz: punkt) lub inny element geometryczny, w którym jest lub może znajdować się "obiekt" (jako wyróżnienie – feature) lub osoba.
Pojęcie położenie określone bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio) jest semantycznym podtypem pojęcia położenie. Jednak położenie określone bezpośrednio może dotyczyć jedynie punktu i z tego względu nie wszystkie egzemplarze (wystąpienia) położenia jako typu danych mogą być określone przy pomocy położenia określonego bezpośrednio.

2. Skrót terminu – położenie określone bezpośrednio. W tym znaczeniu synonimem jest pozycja jako zespół danych o punkcie obejmujący jego współrzędne w przyjętym układzie współrzędnych, charakterystykę dokładności tych współrzędnych oraz identyfikator punktu.
Stosowany jest również termin pozycjonowanie, stanowiący odpowiednik angielskiego positioning, oznaczający określanie (wyznaczanie) pozycji, np. w GPS.

bottom of page