top of page
polski
English
polski
POŁOŻENIE BEZPOŚREDNIE
English
DIRECT POSITION
synonim położenia określonego bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

bottom of page