top of page
polski
English
polski
PODPIS ELEKTRONICZNY
English
ELECTRONIC SIGNATURE
dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi (do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane) służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny może zostać zrealizowany w postaci podpisu cyfrowego. (patrz: podpis cyfrowy)

bottom of page