top of page
polski
English
polski
POKRYCIE
English
COVERAGE
w INSPIRE, obiekt przestrzenny, który przyporządkowuje wartości pewnej funkcji dla każdego położenia określonego bezpośrednio w przestrzennej, czasowej lub przestrzennoczasowej dziedzinie.

bottom of page