top of page
polski
English
polski
POLIGONIZACJA
English
TRAVERSING
metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru kątów i długości boków w ciągach poligonowych stanowiących pod względem geometrycznym łamane (patrz: łamana).

bottom of page