top of page
polski
English
polski
POWIERZCHNIA
English
SURFACE
według specyfikacji OGC, a także norm grupy ISO 19100 i normy ISO 13249-3 – 2-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty).

Lokalnie (w otoczeniu punktu) powierzchnia reprezentuje ciągły obraz fragmentu płaszczyzny i w konsekwencji jest w pełni realizowalna jako 2-parametrowy zbiór punktów. W takim znaczeniu powierzchnia traktowana jest jako element spójny i ograniczony. Spójność powierzchni jest zagwarantowana przez określenie "ciągły obraz" (w sensie topologii), ponieważ jedno z twierdzeń topologii mówi, że ciągły obraz spójnego zbioru jest również spójny.

Granicą powierzchni jest zbiór domkniętych i skierowanych (w sensie topologicznym) krzywych, które wyznaczają jej zasięg. Powierzchnia izomorficzna (równopostaciowa) wobec kuli lub torusa nie ma granicy i w rezultacie jest geometrycznym elementem cyklicznym (patrz: geometryczny element cykliczny).

bottom of page