top of page
polski
English
polski
POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA
English
DISPLAY SURFACE
nośnik, na którym mogą pojawiać się obrazy i rysunki, np. ekran lampy kineskopowej lub papier w ploterze.

bottom of page