top of page
polski
English
polski
POWIERZCHNIA SKŁADANA
English
COMPOSITE SURFACE
według norm ISO 19100, spójny zbiór powierzchni dowiązanych jedna do drugiej poprzez współdzielone krzywe graniczne.

bottom of page