top of page
polski
English
polski
PRAWO MURPHY´EGO
English
MURPHY´S LAW
wyraża pesymistyczny pogląd, że: Jeśli cokolwiek może się nie udać, to się nie uda i jest żartobliwie wiązane z tworzeniem dużych, zwłaszcza publicznych systemów informatycznych.

bottom of page