top of page
polski
English
polski
PROCES WSTĘPUJĄCY
English
BOTTOM-UP PROCESS
proces rozpoczynający się na najniższym a kończący na najwyższym poziomie abstrakcji.

bottom of page