top of page
polski
English
polski
PRODUKT DANYCH
English
DATA PRODUCT
zbiór danych lub seria zbiorów danych, która jest zgodna ze specyfikacją produktu danych.

bottom of page