top of page
polski
English
polski
PROJEKT NALOTU FOTOGRAMETRYCZNEGO
English
FLIGHT PLANNING
w fotogrametrii lotniczej warunki techniczne wykonania bloku zdjęć (patrz: blok zdjęć) danego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem danych geometrycznych określających sposób pokrycia obszaru zdjęciami oraz danych nawigacyjnych wyznaczających trasy (osie) nalotu.

bottom of page