top of page
polski
English
polski
PROTOKÓŁ
English
PROTOCOL
zbiór semantycznych (patrz: semantyka) (znaczeniowych) i syntaktycznych (składniowych) reguł, które określają zachowanie się bytu informatycznego (systemu (patrz: system), komponentu (patrz: komponent) itp.) we współdziałaniu z innym bytem informatycznym.

bottom of page