top of page
polski
English
polski
PRZESTĘPSTWO ELEKTRONICZNE
English
CYBER-CRIME
według projektu konwencji Rady Europy, zabroniony przez prawo karne czyn:
a) przeciwko poufności, integralności oraz dostępności danych i systemów,
b) związany z nielegalnym użyciem komputera,
c) związany z rozpowszechnianiem nielegalnych treści,
d) przeciwko własności intelektualnej.

bottom of page