top of page
polski
English
polski
PRZESTRZENNY
English
SPATIAL
dotyczący przestrzeni, odnoszący się do wymiarów i położenia.

bottom of page