top of page
polski
English
polski
PRZYPADEK UŻYCIA
English
USE CASE
w języku UML – opis sekwencji akcji (patrz: akcja), z uwzględnieniem wariantów, które system lub jakiś inny byt informatyczny, będący egzemplarzem (patrz: egzemplarz) (wystąpieniem) tej klasy (patrz: klasa), może wykonać współdziałając z aktorami (patrz: aktor) związanymi z tym systemem.
Opis ten dotyczy pojedynczego przypadku, a aktorem może być człowiek lub inny system.

Patrz także: egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia), diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia)

bottom of page