top of page
polski
English
polski
PUNKT
English
POINT


1. W specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – 0-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty).
Punkt przedstawia położenie (patrz: położenie), a najczęściej położenie określone bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio). Punkt nie ma rozciągłości, a jego granicą jest zbiór pusty.

2. W modelowaniu danych przestrzennych – najprostsza pod względem geometrycznym 0-wymiarowa reprezentacja obiektu przestrzennego (w sensie kartograficznym).
Na płaszczyźnie w postaci wektorowej jest to para współrzędnych, a w postaci rastrowej punkt identyfikowany jest z komórką rastra, która ten punkt zawiera.

3. W poligrafii jednostka miary równa 1/72 cala (około 0,35 m).

bottom of page