top of page
polski
English
polski
PUNKT GEODEZYJNY
English
STATION
punkt określony pozycją (patrz: pozycja) i zazwyczaj oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym (patrz: znak geodezyjny).

bottom of page