top of page
polski
English
polski
RADAR Z APERTURĄ SYNTETYCZNĄ
English
SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR)
radar bocznego wybierania (patrz: radar bocznego wybierania), w którym stosuje się pozorną antenę tworzoną przez syntetyzowanie wielu odbić pochodzących od tego samego obiektu z wykorzystaniem efektu Dopplera.

bottom of page