top of page
polski
English
polski
REALIZACJA GEOMETRYCZNA
English
GEOMETRIC REALIZATION
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – kompleks geometryczny (patrz: kompleks geometryczny), którego geometryczne elementy proste (patrz: geometryczny element prosty) korespondują w relacji "jeden do jeden" z topologicznymi elementami prostymi (patrz: topologiczny element prosty) należącymi do kompleksu topologicznego (patrz: kompleks topologiczny).

W rezultacie tego relacje pomiędzy granicami (patrz: granica) tych obu kompleksów są również zgodne, a ściślej – jedna granica jest izomorficznym (równopostaciowym) odpowiednikiem drugiej. Topologiczne elementy proste, uczestniczące w takiej realizacji, są traktowane jako reprezentacje wnętrz odpowiadających im geometrycznych elementów prostych i oba te kompleksy są domknięte.

bottom of page