top of page
polski
English
polski
REGIONY MORSKIE
English
SEA REGIONS
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach, ze względu na ich warunki fizyczne.

bottom of page