top of page
polski
English
polski
REGUŁY CYKLU ŻYCIA OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
English
SPATIAL OBJECT LIFE-CYCLE RULES
w INSPIRE, reguły, które określają typy zmian obiektu przestrzennego, powodując utworzenie nowej wersji obiektu przestrzennego lub jego usunięcie/dezaktualizację.

bottom of page