top of page
polski
English
polski
REPREZENTACJA WEKTOROWA
English
VECTOR REPRESENTATION
reprezentacja, w której stosowane są dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

bottom of page