top of page
polski
English
polski
ROLA ASOCJACJI
English
ASSOCIATION ROLE
w INSPIRE, wartość lub obiekt, z którymi typ ma związek.

bottom of page