top of page
polski
English
polski
ROM
English
READ ONLY MEMORY
pamięć tylko do odczytu; część pamięci głównej komputera, która nie traci swojej zawartości po wyłączeniu komputera i służy do przechowywania istotnych fragmentów systemu operacyjnego.

Patrz również CD-ROM (patrz: CD-ROM).

bottom of page