top of page
polski
English
polski
ROZPOZNANIE GEOPRZESTRZENNE
English
GEOSPATIAL INTELLIGENCE (GEOINT)
wykrywanie i rozpoznawanie działalności ludzkiej na powierzchni Ziemi dokonywane na podstawie analizy informacji geoprzestrzennej w połączeniu z informacją uzyskiwaną za pomocą różnego rodzaju sensorów satelitarnych i lotniczych, stosowane głównie do celów militarnych.

Luty 2018

JG

bottom of page