top of page
polski
English
polski
ROZPOZNAWANIE WZORCÓW
English
PATTERN RECOGNITION
. w przetwarzaniu obrazów, proces rozpoznawanie kształtów i obiektów; w sztucznej inteligencji odnosi się do strumienia obrazów.

bottom of page