top of page
polski
English
polski
ROZRZUT
English
DISPERSION
występowanie różnic w położeniu lub wartościach, np. zmiennej losowej.

bottom of page