top of page
polski
English
polski
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
English
VIRTUAL REALITY
Przedstawienie nieistniejącej rzeczywistości za pomocą technologii umożliwiających oddziaływanie na zmysły człowieka, głównie wzroku i słuchu. Przy użyciu środków informatycznych kreuje się wrażenia obiektów i zjawisk z reguły w trzech wymiarach z uwzględnieniem ruchu i zmienności w czasie. Wrażenia wizualne odbiera się obserwując obrazy przedstawiane na różnego rodzaju ekranach: kinowych, telewizyjnych i miniaturowych, stanowiących elementy specjalnych okularów.

Stosuje się przy tym różne rozwiązania technologiczne. Zastosowania rzeczywistości wirtualnej są bardzo szerokie i obejmują np.: szkolenia pilotów i kierowców przy użyciu odpowiednich symulatorów, projektowaniem inżynierskim w tym architektonicznym, medycynie, zwłaszcza w chirurgii, turystyce i rozrywce. Rzeczywistość wirtualna znajduje zastosowanie również w geografii i kartografii.

Luty 2018

JG

bottom of page