top of page
polski
English
polski
SEKWENCJA POŁĄCZEŃ
English
LINK SEQUENCE
w INSPIRE, element sieci (patrz: element sieci) reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci bez żadnych rozgałęzień. Element ten ma określony początek i koniec, a każde położenie na nim może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości.

bottom of page