top of page
polski
English
polski
SENSOR
English
SENSOR
w teledetekcji, czujnik do zdalnego wykrywania i przetwarzania bodźców, np. promieniowania docierającego od badanych obiektów.

bottom of page