top of page
polski
English
polski
SIEDLISKA I OBSZARY PRZYRODNICZO JEDNORODNE
English
HABITATS AND BIOTOPES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom; obejmują obszary lądowe i wodne z wyróżniającymi się cechami geograficznymi, abiotycznymi i biotycznymi, w całości naturalne lub półnaturalne.

bottom of page