top of page
polski
English
polski
SKALOWALNOŚĆ
English
SCALABILITY
zdolność sprzętu i oprogramowania do obsługi wzrastającej liczby użytkowników.

bottom of page