top of page
polski
English
polski
SONAR
English
SONAR
urządzenie służące do wykrywania, identyfikowania, lokalizowania i obrazowania obiektów, zwłaszcza podwodnych.

Działanie urządzenia polega na generowaniu fal dźwiękowych wysokiej częstotliwości, które po odbiciu od obiektów wracają do niego i są rejestrowane.

bottom of page