top of page
polski
English
polski
SPECYFIKACJA ABSTRAKCYJNA OGC
English
OGC abstract specification
dokument lub zbiór dokumentów zawierających uzgodnioną wśród członków OGC specyfikację niezależną od technologii informatycznych, która określa podstawowe zasady budowy programowych interfejsów aplikacji (API) (patrz: Programowy Interfejs Aplikacji (API)) i rozwój związanej z nimi technologii opartej na obiektowości.

Specyfikacja taka opisuje środowisko aplikacyjne pozwalające na interoperacyjne (patrz: interoperacyjność) przetwarzanie geoinformacji (patrz: geoinformacja) i opracowywanie standardowych zbiorów danych geoprzestrzennych.
Specyfikacja abstrakcyjna OGC jest częścią większego zbioru dokumentów o nazwie specyfikacje OGC, w skład których wchodzą także specyfikacje implementacyjne OGC (patrz: specyfikacja implementacyjna OGC).

Abstrakcyjna specyfikacja OGC określa w sposób niezależny i ogólny schematy pojęciowe, interfejsy i protokóły przeznaczone do przetwarzania geoinformacji i stanowi przez to podstawę dla opracowywania specyfikacji implementacyjnych OGC.

Synonim: specyfikacja abstrakcyjna OpenGIS

bottom of page