top of page
polski
English
polski
SPECYFIKACJA PRODUKTU DANYCH
English
DATA PRODUCT SPECIFICATION
szczegółowy opis zbioru danych lub serii zbiorów danych uwzględniający informacje o jego tworzeniu, dostarczaniu i stosowaniu.

bottom of page