top of page
polski
English
polski
STATYCZNA SEGMENTACJA
English
STATIC SEGMENTATION
sposób modelowania informacji geograficznej, a zwłaszcza sieci, w którym segmentacja elementu sieci jest zależna od zbioru atrybutów zdefiniowanego dla tego elementu.

Oznacza to np., że odcinek drogi musi być dzielony na mniejsze segmenty w wyniku zmian wartości każdego z atrybutów. Patrz: dynamiczna segmentacja.

bottom of page