top of page
polski
English
polski
STEREOSKOP
English
STEREOSCOPE
przyrząd służący do stereoskopowej obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

bottom of page