top of page
polski
English
polski
STRUKTURALNY JĘZYK ZAPYTAŃ
English
STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)
język bazy danych (patrz: język bazy danych), wprowadzony przez IBM, który przyjął się jako standard (patrz: standard) de facto zapytań zadawanych bazom danych w sieciach komputerowych (patrz: sieć komputerowa) typu klient-serwer (patrz: sieć klient-serwer).

bottom of page