top of page
polski
English
polski
STUDIUM PRZYPADKU UŻYCIA
English
USE CASE STUDY


1. W informatyce w szerszym znaczeniu – analiza możliwości realizacji ciągu czynności związanych z określonym żądaniem lub stanem. Przypadki użycia są często określane przy pomocy scenariuszy.

2. W języku UML – analiza pojedynczego przypadku użycia systemu, komponentu lub programu.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia)

bottom of page