top of page
polski
English
polski
STYL
English
STYLE
w INSPIRE, przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń.

bottom of page